Vad innebär relining?

Relining är en teknik som används för att reparera skadade eller slitna rör utan att behöva byta ut hela rörsystemet. Det innebär att man lägger en ny beläggning på insidan av röret för att återställa dess funktion och förlänga dess livslängd.

Processen för relining kan variera beroende på vilken typ av rör det gäller och graden av skada eller slitage. I allmänhet innebär det att man först rengör röret och tar bort alla hinder och föroreningar. Därefter appliceras en beläggning av ett speciellt material som härdar och bildar en ny tät yta inne i röret. Detta kan utföras på plats utan att behöva gräva upp röret eller göra några stora ingrepp i byggnaden.

Relining används vanligtvis för avloppsrör, avluftningsrör, vattenledningar och andra typer av rör som är känsliga för slitage eller skador. Det är en kostnadseffektiv lösning för att återställa rörsystemets funktion och undvika kostsamma och tidskrävande utbyten.


" Rör är som blodkärlen i ett hus. Om de inte fungerar ordentligt kan hela systemet bryta samman." - Okänd 

Fördelarna med relining?

Klicka på bilden nedan för större bild.

Hur går det till?

Klicka på bilden nedan för större bild.

Metodbeskrivning

Klicka på bilden nedan för större bild.